Wat is je innovatiecapaciteit?

Wat is je innovatiecapaciteit?

Evalueer jezelf of je organisatie en ontdek wat je innovatiecapaciteit is.

Individu of zeer kleine organisaties (max 2,5 FTEs)? Dan sluit de tool voor individu waarschijnlijk het beste aan. Kleine of (middel) grote organisatie (>2,5 FTEs)? Vul de tool dan in als organisatie.

Individu Organisatie

Innovatie Capaciteit

Waarom gebruiken we deze tool?

Activiteiten in de cultuursector gaan meestal gepaard met creativiteit en flexibiliteit. Door constant te innoveren en te vernieuwen, blijft de sector weerbaar en veerkrachtig. De COVID-19-pandemie onderstreept het belang van innovatie  om uitdagingen om te zetten in opportuniteiten voor de sector.

Met deze tool kan je je innovatiecapaciteit of die van je organisatie meten. De tool focust niet op de artistieke innovatiecapaciteiten, maar kijkt naar innovaties gericht op financiële robuustheid, brede toegankelijkheid en bereik. De resultaten bieden inzichten in je huidige innovatiecapaciteit en geven tips over hoe je deze kan versterken. De zelfevaluatietool is de eerste stap in een subsidieaanvraag bij het Innovatiemechanisme van de Vlaamse overheid.

Meer weten over innovatie en waarom innovatie relevant kan zijn voor binnen de Culturele en Creatieve Sector? Deze startnota gaat dieper in op het begrip innovatie, de relevantie van innovatie met de sector en geeft vele praktische tips en informatie per subsector over hoe u innovatie kan gebruiken.

Hoe werkt de tool?

Doorloop de vragen en verkrijg inzichten in je innovatiecapaciteit.  

laptop icon

Start de tool

Kies of je de evaluatie doet voor jezelf of voor je organisatie. Als je de vragenlijst eerst intern wilt bespreken, kan je de vragenlijst downloaden. Registreer met je Cultuurloket-account of vul de tool in zonder registratie. 

arrows icon

Verkrijg duidelijke resultaten.

Krijg een totaalbeeld van je huidige innovatiecapaciteit en vergelijk jezelf met andere spelers in de cultuursector. Ontvang tips per onderdeel op basis van je score en ontdek hoe je je innovatiecapaciteit kan vergroten. 

pie chart icon

Vergelijk met je vorige resultaten. 

Als je inlogt met je Cultuurloket-account worden je resultaten bewaard. Zo kan je de tool later opnieuw invullen en zien hoe je score evolueert. 

compass icon

Innovatiemechanisme

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor het Innovatiemechanisme. De middelen voor het Innovatiemechanisme zijn sinds 29 oktober uitgeput. 

Nuttige tips

Voor wie is deze tool bedoeld?

De zelfevaluatietool is bedoeld voor individuen en organisaties die professioneel actief zijn in het brede cultuurveld in Vlaanderen en Brussel. De tool biedt de keuze om de evaluatie te doorlopen als individu of als organisatie. Als je onderdeel uitmaakt van een zeer kleine organisatie (max 2,5 FTEs), dan sluiten de vragen gericht op een individu wellicht meer aan op jouw realiteit. Het staat je overigens ook geheel vrij om de tool twee (of meer) keren te doorlopen; een keer als individu en een keer als organisatie.

Hoe kun je met deze tool aan de slag?

Je kunt onmiddellijk starten met het invullen van de tool of je kunt de vragenlijst eerst downloaden. We raden organisaties aan om de vragenlijst intern te bespreken.

  • Je kunt de tool invullen met collega's die betrokken zijn bij innovatie en vernieuwing binnen je organisatie. Zo kom je tot een breed gedragen evaluatie en een minder subjectieve score.
  • Je kunt je collega's afzonderlijk de tool laten invullen en vervolgens de scores optellen om zo tot een totaalscore van je organisatie te komen. Verschillende interpretaties van vragen kunnen tot zinvolle gesprekken leiden.
  • Je kunt de vragenlijst downloaden, bespreken en nadien één persoon aanduiden die de vragenlijst invult voor de organisatie.

Hoelang duurt het invullen van de tool?

De zelfevaluatietool bestaat uit enkele profileringsvragen en rond de 53 vragen over je innovatiecapaciteit. Je kunt op elk moment pauzeren en op een later moment doorgaan met het beantwoorden van de vragen. Voor toelichting bij de vraag klik je op het ´?´ icoon.

Hoe beschermen we je gegevens?

Enkel Cultuurloket heeft toegang tot de ingevulde gegevens. Derden (inclusief de Vlaamse overheid) krijgen standaard enkel toegang tot geanonimiseerde gegevens.
Voor aanvullende informatie, raadpleeg de privacydisclaimer op deze website.

Welke innovatie aspecten kan je in deze tool verwachten?

De zelfevaluatietool innovatie capaciteit is gericht op de zakelijk/professionele kant van jouw culturele activiteiten; het gaat dus niet om innovatie in de kunst of cultuur zelf. In deze tool ligt de focus op innovaties gericht op financiële robuustheid en brede toegankelijkheid, omdat deze aspecten worden gezien als kansrijk en veelbelovend voor verbetering binnen de creatieve en culturele sector.

Hoe kun je het beste antwoorden als het van geval tot geval verschilt?

Sommige vragen zoeken een algemene tendens, die waarschijnlijk een soort gemiddelde is van specifieke voorbeelden of concrete situaties uit jouw ervaring. We beseffen ons dat je wellicht in deze gevallen zou willen antwoorden in de trant van ‘dat ligt aan het specifieke geval, of aan de context’. We vragen je om in die gevallen voor jezelf een soort gemiddelde te bepalen van die concrete voorbeelden die bij je opkomen, en daarop je antwoord te baseren.

screenshot tool

Wat is je innovatiecapaciteit?

Evalueer jezelf of je organisatie en ontdek wat je innovatiecapaciteit is.

Individu Organisatie