Privacy policy

Korte versie

Enkel Cultuurloket heeft toegang tot de ingevulde gegevens. Derden (inclusief de Vlaamse overheid) krijgen standaard enkel toegang tot geanonimiseerde gegevens.

Voor aanvullende informatie, raadpleeg de privacydisclaimer op dezeĀ website.